Gyrex 400 Mg 60 Film Tablet Prospektüsu

Aralık 19, 2020 0 Yazar: İlaç Rehberi

Sinir Sistemi » Psikoleptikler (Psikolojik İlaçlar) » Antipsikotikler » Diazepinler, Oksazepinler ve Tiyazepinler » Ketiapin

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Kontrendikasyonları:

Uyarılar/Önlemler:

Yan etkiler/Advers etkiler:

İlaç etkileşimleri:

Kullanım şekli ve dozu:

Üretici Firma:

Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
Telefon: (212) 220 64 00

Gyrex 400 Mg 60 Film Tablet
prospektüsü, Gyrex 400 Mg 60 Film Tablet
yan etkileri, Gyrex 400 Mg 60 Film Tablet
neye iyi gelir,
Gyrex 400 Mg 60 Film Tablet
hangi hastalık için