Busulfex 6 Mg/ml Iv Inf.çöz.içeren Ampul Prospektüsu

Aralık 19, 2020 0 Yazar: İlaç Rehberi

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) » Alkilleyici Ajanlar » Alkil Sülfonatlar » Busulfan

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Kontrendikasyonları:

Uyarılar/Önlemler:

Yan etkiler/Advers etkiler:

İlaç etkileşimleri:

Kullanım şekli ve dozu:

Üretici Firma:

Pierre Fabre İlaç A.Ş.
Telefon: (216) 317 47 07

Busulfex 6 Mg/ml Iv Inf.çöz.içeren Ampul
prospektüsü, Busulfex 6 Mg/ml Iv Inf.çöz.içeren Ampul
yan etkileri, Busulfex 6 Mg/ml Iv Inf.çöz.içeren Ampul
neye iyi gelir,
Busulfex 6 Mg/ml Iv Inf.çöz.içeren Ampul
hangi hastalık için