Synax Forte 550 Mg 20 Film Tablet Prospektüsu

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri » Naproksen

Formülü:

Bir tablette ;
Naproksen Sodyum…………….275-550 mg

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Analjezik- antienflamatuvar olarak; Primer ve sekonder dismenore, diş çekimi sonrası ağrılar, muskulo- skeletal ağrılar, travmatik yumuşak doku zedelenmeleri, burkulma ve zorlamalar, hernisi, bursitis, tendinitis. Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisinde kullanılır. Antiromatizmal olarak; Romatoid artrit, osteoartrit, juvenil artrit, ankilozan spondilit, “Polymyalgica rheumatica,” ekstraartiküler romatizmal sendromlar.Anti-gut ajanı olarak; Akut-gut nöbetlerinin tedavisi için kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Naproksen’e aşırı duyarlı olanlarda, bronkial astma, burun polipleri ve allerjik riniti olup da NSAİD’lere ve asetilsalisilik aside karşı aşırı duyarlı olanlarda kullanılmaz. Aktif peptik ülser, ülseratif kolit ve rejyonel enteriti olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

NSAİD sınıfı diğer ilaçlarda olduğu gibi naproksen sodyum tedvisi sırasında da aşağıdaki olasılıklara karşı önlemler alınmalıdır.
1) Kronik kullanım sırasında gastrointestinal kanama veya ülserasyon görülebilir. Bunların sıklığı yaklaşık %1 kadardır. Alkolizm, sigara ve geçirilmiş Gİ hastalıklar bu riski arttırabilir.
2) Hepatik, renal , kardiak fonksiyonları azalmış hastalarda ve yaşlılarda prostaglandinlerin renal perfüzyonu destekleyici etkisi azaldığından renal fonksiyonda dekompensasyon olabilir. Bu etki riversibl olup ilacın kesilmesiyle düzelir.
3) Siroz diğer karaciğer hastalıklarında ve yaşlılarda total naproksen plasma konsantrasyonu azalmakla beraber albimüne bağlı olmayan serbest fraksiyon artmış olabilir. Bu hastalarda doz dikkatle ayarlanmalı, gerekirse azaltılmalıdır.
4) Prostaglandinlerin klorür reapsorpisyonu ve antidiüretik hormon üzerindeki inhibitör etkisi NSAİD’ler tarafından azaltılacağından su ve tuz retansiyonunun sakıncalı olabileceği hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliği vakalarında naproksen sodyum dikkatle kullanılmalıdır.
5) İlacın gebelikte emniyetle kullanılabileciğini gösteren kontrollü araştırmalar mevcut değildir. Ducutus arteriosusun erken kapanmasına neden olabileceğinden gebeliğin sonlarına yakın kullanılmamalıdır.
6) Naproksen sodyum plasma konsantrasyonlarının 1’i kadar süte geçer kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Karın ağrısı, mide yanması, bulantı, konstipasyon, iyare, stomatit, baş dönmesi uyuklama, tinnitus ödem,dispne, çarpıntı, lökopeni, hematüri, depresyon, pruritus, deri allerjisi, karaciğer fonksiyon test anormalleri, Gİ kanama ve peptik ülser.

İlaç etkileşimleri:

Her nekadar naproksen sodyum için bildrilmemişse de aşağıdaki etkileşimleri dikkate alınmalıdır.1) NSAİD kumarin, fenitoin, sulfonamid ve sulfonilüre sınıfı ilaçların serbest plasma fraksiyonlarını arttırabilir.2) Lityum klirensini azaltabilirler.3) Naproksen probenasid ile birlikte verildiğinde naproksen aniyopnunun yarı ömrü uzar ve plasma seviyeleri yükselir.4) Deneysel hayvan modellerinde metotreksatın tübüler sekresyonunu azaltarak toksisitesininm artmasına neden olur.

Kullanım şekli ve dozu:

275 mg için: Analjezik olarak;Başlangıçta 2 tablet (2 x 275 mg), daha sonra 6-8 saat ara ile 1 tablet. Total günlük doz 5 tableti geçmemelidir. Gerektiğinde daha sonra seviyede antienflemetuar/analjezik aktivite sağlamak için düşük dozları iyi tolore eden ve gastrointestinal hastalık öyküsü olmayan hastalarda günlük doz kısa süreli olmak şartıyla 1650 mg’a arrtırabilir. Bu gibi yüksek dozlarda gastrointestinal yan tesirlerin arttığı rapor edilmiştir. Antiromatizmal olarak:a) Başlangıç tedavisi :Genellikle 12 saatlik aralarala günde 2 defa alınan 2-4 tablettir.1) Şiddetli gece ağrısı ve/vaya sabah katılığı şikayetleri olanlarda.2) Yüksek dozda kullnılan başka bir antiromatizmal ilaçtan Synax fort’a geçilmesi düşünüldğü durumlarda,3) Ağrının önde gelen belirti olduğu osteoartritli hastalardaTedaviye günde 3-4 tablet (825 mg-1100 mg) ile başlanmalı ve birkaç hafta devam edilmelidir. 550 mg için: Analjezik olarak;Başlangıçta 1 tablet (550 mg) daha sonra 6-8 saat ara ile 1/2 tablet (275 mg). Total günlük doz 2.5 tableti (1375 mg) geçmemelidir. Gerektiğinde daha sonra seviyede antienflemetuar/analjezik aktivite sağlamak için düşük dozları iyi tolore eden ve gastrointestinal hastalık öyküsü olmayan hastalarda günlük doz kısa süreli olmak şartıyla 1650 mg’a arttırabilir. Antiromatizmal olarak; Başlangıç tedavisi genellikle 12 saatlik aralarla günde 2 x 1-2 tablettir. 1) Şiddetli gece ağrısı ve/vaya sabah katılığı şikayetleri olanlarda.2) Yüksek dozda kullnılan başka bir antiromatizmal ilaçtan Synax fort’a geçilmesi düşünüldğü durumlarda, 3) Ağrının önde gelen belirti olduğu osteoartritli hastalarda,Tedaviye günde 1.1/2.2 tablet (825 mg-1100 mg) ile başlanmalı ve bir kaç hafta devam edilmelidir.

Üretici Firma:

Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
Telefon: (216) 398 10 63
Email: info@biofarma.com.tr

Synax Forte 550 Mg 20 Film Tablet
prospektüsü, Synax Forte 550 Mg 20 Film Tablet
yan etkileri, Synax Forte 550 Mg 20 Film Tablet
neye iyi gelir,
Synax Forte 550 Mg 20 Film Tablet
hangi hastalık için

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir