Azitro 250 Mg 6 Film Tablet Prospektüsu

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler » Makrolidler » Azitromisin

Formülü:

Her film tablet 500 mg Azitromisin’ e eşdeğer Azitromisin dihidrat ihtiva eder.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Duyarlı Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pnoumoniae, Corynebacterium diphtenae, Haemophitus influenzae, Haemophilus panainnuenzaeb Branhamella catarrhalis, Acinefobacter, Yersinia, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Shigella, Pasteurella, Vibrio cholera, parahaemolyticus, Pleisiomanas shigelloides, Bacteroides İragilis, Clostridium perfiringens, Peptococcus, Peptostreptococcus Fusobacterium necrophorum, proprinibacterium acnes, Chlamydia irachomatis, Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus duorey, Borrelia burgdorteri, Chlamydia pneumoniae, Toxoplasma gondii. Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma hominis, Ureaplasma eraliyticum, Pneumocystis carinii. Mycobacterlum avium, Campylobacter ve Listeria monocytogenes gibi mikroorganizmalann neden olduğu; Solunum yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, otitis media ve komplikasyonsuz genital chlamydia enfeksiyonlarında endikedir.

Kontrendikasyonları:

Preparatın bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık gösteren kişilerce kullnılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Preparat yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra kullanılır. Renal ve hepatik yetmezliklerde kullanılmaz. Ergot türevleriyle birlikte kullanılmaz. Gebelerde ve laktasyonda kulanılmaz. Siklosporinle aynı zamanda kullanılınca dikkatli olunmalıdır. Plazma digoksin düzeyinin artmasına neden olur. Antasitlerle aynı zamanda kullanılmaz.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Diyare, karın ağrısı, bulantı, kusma ve notrofili gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Bilinen ilaç etkileşmesi mevcut değildir.

Kullanım şekli ve dozu:

AZİTRO’ nun yemeklerden en az 1 saat önce veya 2 saat sonra alınması gerekir.

Erişkin Dozu (Yaşlılar Dahil) :
Chlamydia trachomatis veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae suşlarının neden olduğu cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisinde 1 g AZİTRO tek doz halinde verilir.
Diğer tüm enfeksiyonları tedavisinde erişkinlere
3 gün süre ile günde 1 defa 500 mg (3 günde toplam 1.5 g) olarak veya alternatif olarak aynı toplam doz
5 gün süre ile ilk gün 500 mg, sonraki günlerde (2. günden 5. güne kadar) günde 250 mg olarak verilir.
45 kg’ ın üstündeki çocuklara erişkin dozu uygulanır. 45 kg’ ın altındaki çocuklar için AZİTRO’ nun süspansiyon formu mevcuttur.

Üretici Firma:

Deva Holding A.Ş.
Telefon: (212) 279 68 00
Email: deva@devaholding.com.tr

Azitro 250 Mg 6 Film Tablet
prospektüsü, Azitro 250 Mg 6 Film Tablet
yan etkileri, Azitro 250 Mg 6 Film Tablet
neye iyi gelir,
Azitro 250 Mg 6 Film Tablet
hangi hastalık için

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir