APİKOBAL PLUS enterik kaplı tablet, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

 

Endikasyon Bilgisi :

APİKOBAL PLUS enterik kaplı tablet’in etken maddesi vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12 ve tioktik asit( alfa-lipoik asit)’dir. İlacın içindeki B vitamini türleri olan B1, B6 ve B12’nin bileşimi ağrı giderici etki gösterir. Diğer etken madde Tioktik asit( alfa-lipoik asit), kanda biriken şekerin vücuttaki organlara, sinir sistemine vereceği zararları azaltarak ağrıları hafifletir. APİKOBAL PLUS, tip 2 veya tip 1 şeker (diyabet) hastalığının motor ve duyusal sinirlerde yaptığı tahribat sonucu gelişen ağrılarda ve ağrılarla birlikte bu vitaminlere gereksinim duyulduğu zamanlarda tedavi amaçlı kullanılır.

APİKOBAL PLUS enterik kaplı tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. APİKOBAL PLUS formülü : 1 enterik tablette 250 mg vitamin B1 (250 mg),  vitamin B6 (250 mg), vitamin B12 (1 mg) ve tioktik asit (300 mg) ihtiva etmektedir. Apikobal plus tablette bulunan yardımcı maddeler ise şunlardır: 71,4 mg sığır kaynaklı laktoz monohidrat, magnezyum stearat, Hidroksipropilselüloz, Hipromelloz,  Hidroksipropilselüloz düşük sübstitiyeli, Mısır nişastası, talk, sığır kaynaklı jelatin,Trietil sitrat, Sodyum bikarbonat, Titanyum dioksit, Karmin, FD&C mavi no.2 indigo karmin alüminyum tuzu, Metakrilik asit kopolimer tip C, Sodyum lauril sülfat, Kolloidal anhidrus silika ve Metakrilik asit kopolimer tip C  ilacın yardımcı maddeleridir.
 2. APİKOBAL PLUS içinde bulunan yukarıdaki aktif maddelere  ya da diğer bileşenlerden birisine karşı daha önceleri sizde bir hassasiyet (alerji) durumu söz konusu olduysa; kullanmayınız
 3. APİKOBAL PLUS içinde bulunan yukarıda sıralanan aktif maddelere  ya da diğer bileşenlerden birisine karşı daha önceleri sizde bir alerji (aşırı hassasiyet) durumu söz konusu olduysa; kullanmayınız
 4. APİKOBAL PLUS, hamilelikte, emziren annelerde (B6 dozu yüksek olduğundan), 18 yaş altı gençler ve çocuklarda, böbrek hastalığı ve karaciğer hastalığı olanlarda kullanılmaz.
 5. Vitamin B6 (piridoksin), levodopanın etkisini azaltacağından levodopa tedavisi alan parkinson hastalarında APİKOBAL PLUS kullanımı önerilmemektedir.
 6. Folik asit veya B12 eksikliğine bağlı kansızlığınız (megaloblastik anemi) ya da leber hastalığı (kalıtsal optik sinir hacminde azalma) var ise;  APİKOBAL PLUS kullanılırken çok dikkat edilmesi gerektiğinden hekime danışmadan kullanmayınız.
 7. APİKOBAL PLUS kullanırken ve kullanmadığınız zamanlarda da  alkol ve alkollü içecekler almayınız. Alkol, şeker hastalığınızın seyrini kötüleştirebilir.

APİKOBAL PLUS enterik kaplı tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Hekiminiz APİKOBAL PLUS tableti nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız önemlidir. Tedavi süresince lütfen hekiminizin direktiflerini harfiyen yerine getiriniz.
 2. İlacın her bir dozu sabahları  ilk öğünden takriben 30 dakika önce (aç karnına) bir bardak suyla beraber alınır.

APİKOBAL PLUS enterik kaplı tablet’in olası yan etkileri :

 1. APİKOBAL PLUS kullandığınız sürelerde karın ağrısı, soluk alıp vermede güçlük, ürtiker, yüzde, dudaklarda, boğaz veya dilde şişlik gibi bir durumda ilaç alımını kesip, acilen hekiminize haber veriniz ve bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.
 2. Mide bulantısı ve baş dönmesi APİKOBAL PLUS tabletin yaygın görülebilen yan etkisidir.

İlaç Etken Maddesi: vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12 ve tioktik asit( alfa-lipoik asit)
İlaç Marka İsmi: APİKOBAL PLUS 250/250/1/300 mg enterik kaplı tablet
İlacın farmakoterapötik grup ve ATC kodu: Vitamin B Kombinasyonları, Sindirim Sistemi ve Metabolizma İlaçları- A11EX
İlacın ruhsat sahibi: Santa Farma İlaç San. A.Ş.
Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 Şişli-34382/İSTANBUL
Tel no: (+90 212) 220 64 00-Faks no:  (+90 212) 222 57 59
Üretici Firma:
Santa Farma İlaç San. A.Ş.
GEBKİM 41455 Dilovası – KOCAELİ
Tel no: (+90 262) 674 23 00-Faks no:  (+90 262) 674 23 21
APİKOBAL PLUS enterik kaplı tablet prospektüsü, kullanma talimatı
APİKOBAL PLUS enterik kaplı tablet prospektüsü, kullanma talimatı

APİKOBAL PLUS enterik kaplı tablet kısa ürün bilgisi
APİKOBAL PLUS enterik kaplı tablet kısa ürün bilgisi

FARMASÖTİK FORMU: Pembe renkli, oblong, bikonveks enterik kaplı tabletler
APİKOBAL PLUS Enterik tabletin terapötik endikasyonlar
Klinik veya subklinik B1, B6, B12 vitaminlerinin birlikte eksikliğinin veya eksikliği için risk faktörünün bulunduğu periferal (sensomotor) diyabetik polinöropatili hastaların tedavisinde endikedir.
APİKOBAL PLUS’ın kontrendikasyonları
İlaç içerisindeki etken ya da yardımcı maddelerden birine karşı geçmişte aşırı hassasiyet yaşayanlarda, gebelikte, laktasyonda, çocuk ve ergenlerde, hepatik ve renal yetmezlik durumlarında kontrendikedir.
APİKOBAL PLUS’a ait özel kullanım uyarıları ve alınması gereken tedbirler
Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorbsiyon sorunu olan kişilerin  APİKOBAL PLUS kullanmamaları tavsiye edilir.
Yüksek seviyede vitamin B6  (piridoksin hidroklorür) içermesi sebebiyle ürün, daha yüksek doz düzeylerinde ya da hekimin tavsiye ettiğinden daha uzun bir sürelerde kullanılması sakıncalıdır. B6 vitamini (piridoksin hidroklorür)  tavsiye edildiği gibi kullanılmadığı takdirde ciddi nörotoksisite ortaya çıkabilir.
B6 vitamini, tedavi için reçete edilen levodopanın yıkımını çabuklaştırır ve onun etkisini azaltır. Bu yüzden levodopa ile tedavi edilen hastalarda B6 vitamini, günlük ihtiyaç olan 2 mg dozun birkaç katı üzerinde alınmaması gerekmektedir. . Hastaya periferal dekarboksilaz inhibitörü veya levodopa ve periferik dekarboksilaz inhibitörü kombinasyonu uygulandığında bu etkileşim söz konusu değildir.
Leber hastalığı olanlar kişilerde optik atrofi riskini arttırabileceğinden B12 vitaminin kullanılması öngörülmez.
Ciddi megaloblastik anemisi olan kişilerde B 12 vitamini ile yoğun bir tedavi uygulandığında hipokalemi, trombositoz ve ani ölüm gelişebilir.
Vitamin B12 konsantrasyonunun azalması ya da maksimum doz alımı ile konsantrasyonda anormal düşüş olması durumunda, üç aydan daha uzun süre yetersiz tedavi alınırsa geri dönüşümsüz nörolojik hasar meydana getirebilir.
Folat eksikliği gösterilmemiştir ancak, terapötik cevabı gizleyebilir.
İlacın içeriğindeki alfa-lipoik asit’in sebep olduğu normal olmayan  idrar kokusu gözlemlenebilir.
APİKOBAL PLUS Enterik tabletin istenmeyen etkileri
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
Baş dönmesi ve mide bulantısı APİKOBAL PLUS Enterik tabletin yaygın görülebilecek yan etkileridir.
APİKOBAL PLUS Enterik tabletin çok seyrek görülebilecek yan etkileri: Gastrointestinal bozukluklar( mide-bağırsak şikayetleri), görme bozuklukları, tat alma değişikliği, hiperhidroz, başağrısı, ciltte kaşıntılı döküntü, artmış glukoz kullanımı nedeniyle kan glukoz seviyesinde düşme ve buna bağlı hipoglisemi belirtileri (baş dönmesi, terleme, baş ağrısı ve bulanık görme).
APİKOBAL PLUS Enterik tabletin bilinmeyen yan etkileri: idrar kokusunda anormallik, insülin otoimmün sendromu, hırıltılı soluma, karın ağrısı, ishal, dispepsi, kusma, eritem, döküntü, kan folat seviyelerinde azalma, aspartat aminotransferazda artış,

images.google.ae
google.cv
google.com.kh
maps.google.cd
maps.google.at
images.google.tt
maps.google.com
maps.google.com.vc
maps.google.se
maps.google.sc
images.google.com.np
images.google.com.nf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir