Bakım yönetimi,

Bakım yönetimi, bir işletmede veya fabrikada makinaların bakımı ile ilgili planlama yapılmasını ve bu bakımların kontrolünü içeren yönetimdir. Bakım yönetimi, bakım işlerinin sadece planlanmasını değil, aynı zamanda bu planların işleme konulmasını ve denetimlerini de kapsamaktadır. İdari, finansal ve teknik işleri de kapsayan bu yapı, işletmelerde…